ข้อมูลหน่วยงาน
งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั่วไป
คลังข่าว

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

แผนผังหน่วยงาน
Click ดูประวัติ
นายเปลื้อง แผ้วพลสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายสามารถ นาคนาคา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
Click ดูประวัติ
นายประกอบ เย็นประโคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
6 : ผู้บริหาร
7 : สำนักงานปลัด
8 : กองคลัง
9 : กองช่าง
10 : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11 : สมาชิกสภา อบต.